donderdag, februari 07, 2002

Hebben we hem ook weer... - Harry wil ook op Media Playa! Na lang zeuren kon Elco niet anders dan Harry "inviten". Duidt hem dat niet euvel... Harry zal speciaal voor jullie weer eens overwegen om zijn site te up daten en met dat Seti project op te houden. Fijn om erbij te zijn en ik hoop snel meer (ex-) collega's te mogen begroeten. Overigens moet mij van het hart dat ik het een pijnlijke zaak vind dat ontslagen collega's wereldreizen maken, avonturen beleven en dikke auto's scoren terwijl de arme achtergeblevenen (Elco, Marianne, Harry...) ze met bloedend hart missen.